Đội Ngũ Nhân Sự IAC: Chắc Nghiệp Vụ, Giỏi Chuyên Môn

IAC  luôn nỗ lực phát triển đội ngũ nhân sự mạnh, giỏi, có tâm để cùng nhau xây dựng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhân sự của Công ty bao gồm các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam, những người đại diện […]

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu, chữ ký người mua không? Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC: “a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong […]

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng