Dịch vụ Đại Lý Thuế: Kiểm Toán Độc Lập IAC

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC)

VP: Tầng trệt lô E, cao ốc Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh

P. 21, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

(Kể từ ngày 01/01/2014)

Ngoài các dịch vụ cung cấp: Kiểm toán – Dịch vụ kế toán – Tư vấn quản trị, tài chính …Kể từ ngày 01/01/2014, Công ty IAC triển khai đồng bộ việc cung cấp dịch vụ Đại lý thuế tại TP. HCM, chi tiết:

1- Soạn thảo văn bản giao dịch với Cơ quan Thuế;

2- Giao dịch với Cơ quan Thuế;

3- Tiếp nhận hồ sơ gửi Cơ quan Thuế;

4- Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế;

5- Thực hiện các thủ tục pháp lý để xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 của người nộp thuế;

6- Khai thuế, xác định số thuế phải nộp theo tháng – quý – năm theo từng sắc thuế, phương pháp thuế khoán cho người nộp thuế;

7- Thực hiện thủ tục để Cơ quan Thuế xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các trường hợp: xuất cảnh – giải thể – phá sản – chấm dứt hoạt động … của người nộp thuế;

8- Thực hiện thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế;

9- Soát xét, chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của Cơ quan Thuế đối với người nộp thuế.

10- Các dịch vụ thuế có liên quan.

Người nộp thuế có nhu cầu, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc Lập (IAC)

Điện thoại: 08. 22200 670-0902841 780 Fax: 08. 22200 671

Email: manager@auditiac.com – anhkhoa@auditiac.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng