Đội Ngũ Nhân Sự IAC: Chắc Nghiệp Vụ, Giỏi Chuyên Môn

IAC  luôn nỗ lực phát triển đội ngũ nhân sự mạnh, giỏi, có tâm để cùng nhau xây dựng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhân sự của Công ty bao gồm các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam, những người đại diện cho kiến thức tổng hợp giữa sự hiểu biết trong nước và kỹ năng quốc tế..

1. Ông Mai Thanh Hiếu – Tổng Giám đốc

Ông Hiếu có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Năm 2001, ông là sáng lập viên của IAC đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành của IAC từ năm 2001 đến nay.

Trình độ học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Thạc sỹ luật học; Luật sư
– Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm công tác
– Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C;
– Sáng lập viên IAC Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc điều hành từ năm 2001 đến nay

Anh Mai Thanh Hiếu - Giám Đốc Kiểm Toán Độc Lập IAC

Anh Mai Thanh Hiếu – Giám Đốc Kiểm Toán Độc Lập IAC

2. Ông Nguyễn Bá Chinh – Giám đốc điều hành IAC- CN Hà Nội

Ông Nguyễn Bá Chinh có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Chinh chuyên sâu về mảng dịch vụ tư vấn thuế, thuế quốc tế và các dịch vụ liên quan tới thuế cũng như tư vấn kế toán, tài chính.

Trình độ học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Giám đốc điều hành từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn S&S (Hàn Quốc);
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Grant Thornton (Anh Quốc).

3. Bà Hà Thị Thu Trang – Giám đốc Kiểm toán IAC Hà Nội

Bà Hà Thị Thu Trang có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Bà Trang chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.
Trình độ học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
– Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – Thành viên đại diện của hãng Moore Stephens International.

4. Bà Lê Thị Hồng Thoa – Phó Giám đốc

Bà Lê Thị Hồng Thoa có hờn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Bà Thoa chuyên sâu về mảng dịch vụ kế toán,kiểm toán và tư vấn thuế.

Trình độ học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm công tác
– Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA)
– Tư tháng 01/2010 đến nay là Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Độc Lập (IAC).

5. Ông Mai Thang Giang – Phó Tổng Giám đốc

Ông Giang có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Từ năm 2010, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc của IAC đến nay.

Trình độ học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm công tác
– Từ tháng 9/2010 đến nay, là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Độc Lập (IAC);
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
– Giám đốc  Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu.

6. Ông Phạm Quang Hoàng – Trưởng phòng Kiểm toán XDCB

Ông Hoàng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng cơ bản, tư vấn doanh nghiệp

Trình độ học vấn
– Kỹ sư xây dựng
– Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm công tác
– Từ tháng 2014 đến nay, là Trưởng phòng Kiểm toán XDCB Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Độc Lập (IAC);
– Từ năm 2004 đến 2014, công tác tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng