Category: Thư Viện Pháp Luật

Dịch Vụ Kiểm Toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) chuyên thực hiện các dịch vụ Kiểm Toán theo quy định của Bộ Tài Chính: Kiểm toán báo cáo tài chính (theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản…) Dịch vụ Kiểm toán báo cáo quyết […]

Dịch vụ Quyết Toán Thuế – Hoàn chỉnh sổ sách quyết toán

Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách kế toán báo cáo tài chính và quyết toán thuế Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty […]

Kiểm toán độc lập là gì ? Mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm Toán Độc Lập

Kiểm toán độc lập là gì ? chức năng nhiệm vụ và mục đích của Kiểm Toán Độc Lập là gì ? 1. Kiểm toán độc lập là gì : Là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các […]

Đội Ngũ Nhân Sự IAC: Chắc Nghiệp Vụ, Giỏi Chuyên Môn

IAC  luôn nỗ lực phát triển đội ngũ nhân sự mạnh, giỏi, có tâm để cùng nhau xây dựng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhân sự của Công ty bao gồm các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam, những người đại diện […]

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng