CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN – ĐẠI LÝ THUẾ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC)

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) được thành lập năm 2001, là một trong những Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp được Bộ Tài chính công bố hàng năm. Công ty IAC hoạt động theo phương châm: Độclập, kháchquan, trung thực và bí mật số liệu của khách hàng.

Mục đích hoạt động của IAC là cung cấp các dịch vụ tài chính, quản trị nhằm giúp khách hàng, Chủ sở hữu công ty bảo vệ tốt nhất tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như giám sát, kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời gian lận, sai sót dẫn đến những rủi ro về thuế nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Để đạt được mục đích đó, IAC tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ:

I. NỘI DUNG DỊCH VỤ: 

  1. Kiểm toán báo cáo tài chính: Kiểm toán theo luật định, phục vụ hồ sơ thầu, quản lý tín dụng hoặc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước và các mục đích khác của Chủ sở hữu;
  2. Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước đối với việc sử dụng vốn Ngân sách;
  3. Kiểm toán nội bộ, soát xét báo cáo tài chính vì mục đích thuế: Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ hồ sơ kế toán, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật;
  4. Dịch vụ kế toán, Đại lý thuế: Thực hiện công việc kế toán, dịch vụ báo cáo thuế theo quy định;
  5. Các dịch vụ pháp lý về quản trị công ty: Tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, thiết kế, kiểm tra sự vận hành của bộ phận pháp chế doanh nghiệp. Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại…

II. LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA IAC:

  1. Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp: Từ năm 2001 đến nay, IAC đã xây dựng và liên tục đào tạo có hệ thống đội ngũ nhân sự vững mạnh trong lĩnh vực chuyên ngành. Với ý thức trách nhiệm cao, có đủ đạo đức nghề nghiệp nên IAC chưa bao giờ để xảy ra sai sót, rủi ro đối với khách hàng sử dụng dịch vụ.
  2. Hoàn thành dịch vụ đúng thời gian: Căn cứ yêu cầu thời gian hoàn thành công việc của khách hàng, IAC luôn lập kế hoạch và thực hiện công việc bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.
  3. Mức phí dịch vụ: Mức phí dịch vụ của IAC luôn phù hợp và cạnh tranh so với mức phí thông thường trên thị trường. Phương thức thanh toán linh hoạt, trả chậm trong vòng 90 ngày nếu khách hàng có yêu cầu.
  4. Lợi ích khác: IAC luôn tận tình hỗ trợ tư vấn miễn phí sau khi hoàn thành dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ miễn phí trong việc hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu khi thực hiện thanh kiểm tra, quyết toán thuế. Qua việc cung cấp Thư quản lý, IAC đã góp phần tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý công ty.

Với những nội dung đề cập trên đây, chúng tôi hy vọng rằng, IAC sẽ đem đến cho Quý vị sự hài lòng và mong muốn sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy của Quý vị trong tương lai.

Thông tin liênhệ: Hotline: 0903 866 367 – 0903 058 599 

Email: manager@auditiac.com –  manager.thao@auditiac.com 

Trân trọng kính chào

CTY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng