Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, iTaxViewer 1.5.8, HTKK 4.2.3

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 đáp ứng Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Thực hiện Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính  về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ […]

Dịch vụ kế toán trọn gói tổng hợp giá rẻ tại TP HCM

IAC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tổng hợp từ A – Z nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán. Với lợi thế hoạt động trên 15 kinh nghiệm, IAC cam kết mang đến dịch vụ làm kế toán trọn gói chuyên nghiệp, […]

Dịch Vụ Kiểm Toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) chuyên thực hiện các dịch vụ Kiểm Toán theo quy định của Bộ Tài Chính: Kiểm toán báo cáo tài chính (theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản…) Dịch vụ Kiểm toán báo cáo quyết […]

Dịch vụ Quyết Toán Thuế – Hoàn chỉnh sổ sách quyết toán

Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách kế toán báo cáo tài chính và quyết toán thuế Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty […]

Kiểm toán độc lập là gì ? Mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm Toán Độc Lập

Kiểm toán độc lập là gì ? chức năng nhiệm vụ và mục đích của Kiểm Toán Độc Lập là gì ? 1. Kiểm toán độc lập là gì : Là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các […]

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng