Tag: kiemtoan

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN – ĐẠI LÝ THUẾ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC)   CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) được thành lập năm 2001, là một trong những Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp được Bộ Tài chính công bố hàng năm. Công ty IAC hoạt động theo phương châm: Độclập, […]

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng